"Raha24 rahaloos!” kampaania tingimused


1.    KORRALDAJA


1.1    Kampaaniat korraldab AS Postimees Grupp, registreeritud asukoht Tallinn, Maakri 23a, registrikood 10184643, e-post myhits@myhits.ee (edaspidi: Korraldaja).

2.    KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID


2.1    Kampaania “ Raha24 rahaloos!” (edaspidi: Kampaania) toimub ajavahemikul 20.-24.mai.2019 (k.a.) (edaspidi: Kampaania periood)
2.2    Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik MyHitsi ja Raha24 Facebooki fännid, kes on endast märku andnud Kampaania postituse all, välja arvatud Postimees Grupi ja Raha24 töötajad.
2.3    Kampaanias osaleja nõustub kampaanias osalemisel Kampaania reegitega ja soovi kampaanias osaleda.
2.4    Kampaanias osaleja kinnitab osaledes enda kohta esitatud andmete õigsust,  ja vastavust Kampaania reeglitele.

3   AUHIND JA AUHINNA LOOS

3.1.    Kampaania auhinnaks on 100€ kokku 5 korda ehk 500€ nädalas, mis loositakse välja kõikide Facebooki mängus osalejate vahelAS Postimees Grupi poolt.
3.2    Võitjatega võetakse personaalselt ühendust Facebooki kaudu peale võitja välja selgitamist pimeloosi teel ja edastatakse kontaktid Raha24-le võidu kättetoimetamiseks.
3.3    Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada Facebooki teel 24H jooksul peale võitja välja kuulutamist või kui võitja pole auhinna vastvõtmiseks Raha24-le edastanud auhinna kättetoimetamiseks vajalikke andmeid nt pangakonto number hiljemalt nädala jooksul peale võitja välja kuulutamist), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.
3.4    Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata.
3.5    Auhinnaks olevalt summalt tasub vastavalt seadusele riiklikud maksud BB Finance OÜ


4.    MUUD TINGIMUSED

4.1    Osaleja annab Kampaanias osalemiseks oma isikuandmete edastamisega Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid vastavalt Media Investments & Holdingu isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele.
4.2    Korraldaja töötleb ja kasutab osaleja isikuandmeid üksnes võitja väljaselgitamiseks ning Kampaania auhinna kättetoimetamiseks Raha24 kontaktisikule auhinna vormistamiseks.
4.3    Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania Facebooki postituse vahendusel.
4.4    Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
4.5    Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Raha24 rahaloos!” hiljemalt nädala jooksul peale kampaania lõppu käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. AS Postimees Grupp lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

Now playing: