“Raha24 rahaloos!” kampaania tingimused:

1. KORRALDAJAD

1.1 Kampaaniat korraldavad koostöös AS Postimees Grupp, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 10184643, e-post myhits@myhits.ee ja BB Finance OÜ, registreeritud asukoht Tallinn, Pronksi 19, registrikood 11306564, e-post turundus@bbfinance.ee (edaspidi: Korraldaja või Korraldajad)

2. KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

2.1 Kampaania “ Raha24 Rahaloos!” (edaspidi: Kampaania) toimub ajavahemikul 03. veebruar – 07. veebruar.2020 (k.a.) (edaspidi: Kampaania periood)

2.2 Kampaania puhul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik MyHits`i ja Raha24 Facebooki registreeritud fännid (leht on märgitud meeldivaks), kes on endast märku andnud Kampaania postituse all, välja arvatud AS-i Postimees Grupp ja BB Finance OÜ töötajad.

2.3 Kampaanias osaleja nõustub Kampaanias osalemisel Kampaania reeglitega ja soovi kampaanias osaleda.

2.4 Kampaanias osaleja kinnitab osaledes enda kohta esitatud andmete õigsust ja vastavust Kampaania reeglitele.

2.5. Kampaanias on õigus osaleda alates 18.eluaastast. Korraldajal on õigus alla 18.eluaastaste osalejate postitused kustutada.

3. AUHIND JA AUHINNA LOOS

3.1 Kampaania auhinnaks on 100€ päevas kokku 5 korda Kampaania toimumise perioodil. Auhinnafond kokku on 500€.

3.2. Auhinnad loositakse välja kõikide MyHits ja Raha24 Facebooki järgijate ning kampaania postituse all kommentaari jätnute vahel raadio MyHits hommikuprogrammis saatejuhtide (AS Postimees Grupp töötaja) poolt.

3.3 Võitjad selgitatakse välja pimeloosi teel.

3.4 Võitjatega võetakse personaalselt ühendust MyHits Facebooki lehe kaudu 24h jooksul peale loosimist.

3.5 Auhind kantakse üle võitja pangakontole.

3.6. Auhinna kättesaamiseks on võitjal vaja edastada Korraldajale oma emaili aadress, ees- ja perekonnanimi, isikukood ning pangakonto number, kuhu võiduraha kanda.

3.7 Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, näiteks Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada Facebooki teel 24H jooksul peale võitja välja kuulutamist või kui võitja pole auhinna vastuvõtmiseks edastanud auhinna kättetoimetamiseks vajalikke andmeid ühe nädala jooksul peale võitja välja kuulutamist, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

3.8 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata.

3.9 Auhinnaks olevalt summalt tasub vastavalt seadusele riiklikud maksud BB Finance OÜ.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1 Osaleja annab Kampaanias osalemiseks oma isikuandmete edastamisega Korraldajatele nõusoleku töödelda oma isikuandmeid AS Postimees Grupp ja BB Finance OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. BB Finance OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtted leiad siit ja AS Postimees Grupp isikuandmete töötlemise põhimõtted leiad siit.

4.2 Korraldaja töötleb ja kasutab osaleja isikuandmeid üksnes võitja väljaselgitamiseks ning Kampaania auhinna kättetoimetamiseks ja auhinna vormistamiseks.

4.3 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania Facebooki postituse või käesoleva artikli vahendusel.

4.4 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Raha24 rahaloos!” hiljemalt ühe nädala jooksul peale Kampaania lõppu BB Finance OÜ kontaktaadressile turundus@bbfinance.ee.

4.6 BB Finance OÜ lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

Now playing: